BRC-Standardı

10
PAS 220 Standardı
30 Ocak 2016
12
IFS Standardı
30 Ocak 2016

BRC-Standardı

11

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve AB’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

İncelendiğinde İngiliz perakende gıda pazarının %38’ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla beraber fiyat açısından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda yiyecek satışlarının %60’ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır.

Konu ile ilgili BRC Global Standartları yayınlanmadan önce paketleme malzemeleri üreticileri ve tedarikçiler tesislerde hijyen tetkikleri yaparak yürürlükteki yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamaya çalıştılar. Aynı şekilde pek çok perakendeci ve gıda üreticisi de bu işyerlerini denetleyerek buralardaki prosedürlerin kendi gerekliliklerini karşıladığını teyit ettiler. Ancak tüm bu çalışmalar birbirinden kopuktu.

2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik standard yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırladılar. Bu standard sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflendi ve bu sayede tüketicinin korunması sağlandı. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır.

HEDEFLERİ
BRC / IoP Standardının hedefi İngiltere’deki herhangi bir perakendeciye, onun tedarikçisine veya diğer Standardı kullananlara ambalaj malzemesi temin eden firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve uygulama kriterlerini belirlemektir. Standardın formatı ve içeriği firmanın tüm varlıklarını tetkik edebilecek şekilde dizayn edilmiştir ve bu tetkik akrediteli bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bu standardın amaçları arasında şunlar vardır:

Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek,
Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak,
Tüm sektör için geçerli olan ‘iyi uygulama’ları (best practice) yaygınlaştırmak,
Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (Standart uygulanırken temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak amacıyla),
‘Fair trade’ kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak,
Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak,
Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.

BRC’nin Faydaları:
BRC /IoP standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu bir çok fayda sağlanabilir:

Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.

Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.

Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.

Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.
Uyumun faydaları

Gıda yönetim sisteminizi BRC/IoP Paketleme Standardı şartlarına göre belgelendirmeniz kurumunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence.
Tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
Müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
BRC/IoP Paketleme Standardı şartları ile ISO 9001:2000 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birlişterilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.
BRC’ nin Gelişimi;

1998- BRC Standard denetim standardı olarak yayınlandı
1999- EN 45004 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onayladı
2000- 2. versiyon Haziranda biraz değiştirilerek yayınlandı
2000- CIES (Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum ) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı
2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürülüğe girdi
2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul etti

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması gibi kazançlar sağlayacaklardır.

BRC STANDARTLARI
BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)
Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC – Gıda Standardı

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü
Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)
Standardın ilkeleri

Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
Şartlara aşağıdakiler dâhildir

Organizasyon
Tehlike ve risk yönetimi sistemi
Teknik Yönetim Sistemi
Fabrika standardları
Kirlilik kontrolü
Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)
Bu şartlar ISO 9001:2000 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2000 şirkette kurulu ise, BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir