Çed Raporu

2
Garanti Belgesi
30 Ocak 2016
4
Risk Analizi
30 Ocak 2016

Çed Raporu

3

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder.
16 Aralık 2003 ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği Ek1 ve Ek2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik kapsamında ek1 listesinde yer alıyorlarsa ÇED Raporu, Ek2 listesinde yer alıyorlarsa Seçme eleme Kriterlerine göre proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ile ilgili olarak tüm illerde faaliyet göstermekteyiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir