GOST – R Sertifikası

8
CE Belgesi
30 Ocak 2016
10
PAS 220 Standardı
30 Ocak 2016

GOST – R Sertifikası

9

Urun ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadir. G2ost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınmasi gereken ürün ve hizmetler icin ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost R sertifikası alınmasi zorunludur.

Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafindan akredite edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafindan akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafindan verilmektedir. Eger ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Agustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi icin zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangin belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.
GOST- R Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir?
GOST-R Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu GOST- R sertifikasının etkili oldugu ülkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan
GTIP Numarasi ne demektir?
“Gümruk Tarife İstatistik Pozisyonu” Türk Gümruk Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklaturu kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafindan kullanılan Kombine Nomanklatur (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonlari gösteren kodlari, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarini göstermek için kullanılmaktadır.

GOST- R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar
Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )

Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )
İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)
Endüstriyel Mutfak, Çamasırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak icin )
GOST-R Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)

2. Yetkili kişilerin imza sirküleri
3. Marka tescil belgeleriniz.
4. Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. ( TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs.. )
5. Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.
6. Her ürün için teknik bilgi.
7. Ürünlerin Kullanma talimati ve etiket bilgileri.
8. Fabrikada kullanilan makine sayısı, seri numaralari ve üretici adı
9. Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)
10. Ürünlerin GTIP numaraları, varsa model-kod bilgileri.
11. Sertifikada yer almasını istedğiniz ünvan ve adres bilgisi.
12. Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog
13. Her üründen 3 adet numune.
14. Vekaletname

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir