Hizmetlerimiz

30 Ocak 2016
4

Risk Analizi

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin doğasından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Risk değerlendirmesi […]
30 Ocak 2016
3

Çed Raporu

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde […]
30 Ocak 2016
2

Garanti Belgesi

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle […]
30 Ocak 2016
1-3

Marka Tescil & Patent

Marka Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete […]
30 Ocak 2016
14

TSE Uygunluk Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen […]
30 Ocak 2016
13

Gıda Üretim ve Sicil İşlemleri

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 27.08.2004 tarih […]
30 Ocak 2016
12

IFS Standardı

IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARTS) Diğer büyük Avrupalı Perakendeciler de benzer şekilde tedarikçilerinin denetiminde İngiliz modelini kullanarak 3. taraf denetim kuruluşlarıyla çalışmaya başlamışlardır. Örneğin Alman ve Fransız […]
30 Ocak 2016
11

BRC-Standardı

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen […]
30 Ocak 2016
10

PAS 220 Standardı

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardının bazı konularda eksik görülen ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and […]
30 Ocak 2016
9

GOST – R Sertifikası

Urun ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadir. G2ost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere […]
30 Ocak 2016
8

CE Belgesi

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’, Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün […]
30 Ocak 2016
7

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ […]
30 Ocak 2016
6

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette […]
30 Ocak 2016
5

OHSAS Kalite Yönetimi

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş […]
30 Ocak 2016
maxresdefault1

Helal Gıda Sertifikası

HELAL SERTİFİKA NEDİR? Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı […]
30 Ocak 2016
4

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin […]
30 Ocak 2016
2

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. […]
30 Ocak 2016
3

ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb konularda yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş […]
30 Ocak 2016
1

Eğitim Hizmetlerimiz

Temel Eğitimler: 1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 2. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi 3. ISO 18001:1999 OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi 4. […]

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Bize Ulaşın +90 (312)435 52 75

Yalım Sokak 9/3 Kavaklıdere/ Ankara

info@ekindanismanlik.com