Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Danışmanlığı

Türkiye Ulusal Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Reconstruction and Development Bank – EBRD)’nin yürüttüğü Küçük Ölçekli İşletmeler Destek Programları kapsamında danışmanlık hizmetleri vermeye yetkili kuruluş olarak bizden alacağınız hizmetlerimizde hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz.

EBDR Destek Programları

  1. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı
  2. EBRD Mülteci /Etkilenen Bölgeler Destek Programı

Desteklenecek İşletmede Aranacak Şartlar

  • En az 10 en fazla 250 çalışan
  • Hisselerinin çoğunluğunun özel sektör ve yerel mülkiyette olması
  • Güvenilir ve saygın yönetim
  • Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki tüm alanlar
  • Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine duyulan gerçek ihtiyaç
  • Toplam proje maliyetinin %25 – %75 oranını ödeme kapasitesi olması

Destek Kapsamları

Piyasa analizi ve planlama: Piyasa araştırması, anket, strateji geliştirme, markalaşma, tanıtım malzemesi, internet sitesi tasarımı, ticari satış, e-ticaret.

Kalkınma planlaması: İş planlaması ve stratejik planlama, büyüme/çeşitlendirme planlaması, maliyet analizi, mali yönetim.

Fizibilite çalışmaları

Ortak araştırması: Tedarikçi, yatırımcı, müşteri araştırması, tedarik yönetimi

Yeniden organizasyon / yapılanma: Organizasyonel gelişim, insan kaynakları yönetimi, satış/dağıtım sistemi, lojistik yönetimi

Bilgisayarlı mali bilgi/yönetim bilgi sistemleri: Mali yönetim bilgi sistemi, müşteri ilişkileri yönetim sistemi (CRM), işletme kaynak planlama sistemi (ERP)

Tarım: Ekin, besi hayvanı ve toprak yönetimi

Bilgisayarlı imalat sistemleri: Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli imalat (CAM), paketleme, modelleme, optimizasyon ve simülasyon.

Mühendislik çalışmaları: Mimari planlama/tasarım, alan optimizasyonu, bilgi teknolojileri altyapı tasarımı, makine/ekipman seçimi, kurulum, eğitim.

Kalite yönetim ve belgelendirme: Yönetim Sistemleri , BRC ve IFS Standartları , Helal Belgesi vb..

Enerji verimliliği ve çevre: Enerji denetimi, Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM), yenilenebilir enerji, çevresel etki değerlendirmesi, entegre kirlilik önleme ve kontrol (IPPC)

Desteklerden yararlanabilmeniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Saygılarımızla