Faydalı Model Danışmanlığı

Faydalı Model Danışmanlığı Danışmanlığı

Sınırlı bir süre ve yer için faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Faydalı model; buluşçunun emeğine, parasına ve harcadığı zamana ödül olarak verilir. Faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve hukuki haklarını korur.

 

Faydalı model alınırken aşağıdaki konularda çalışma yapılır:

  • Yenilik bakılır
  • Buluş basamağı bakılmaz
  • Sanayiye uygulanabilirlik bakılır
  • Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler korunmaz
  • Eczacılıkla ilgili maddeler korunmaz
  • Biyoteknolojik buluşlar korunur
  • Kimyasal ve biyolojik maddeler korunmaz
  • Araştırma raporu: Var
  • İnceleme raporu: Yok
  • Koruma süresi: 10 Yıl

FAYDALI MODEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

  • Faydalı model ön araştırması
  • Faydalı model teknik dosyasının hazırlanması
  • Faydalı model başvurusu ve izleme (Faydalı model alma)
  • Adres, unvan ve tür değişikliği işlemi
  • Devir anlaşması ve tescili
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve tescilli
  • Devralma ve devir
  • İtiraz ( faydalı modellere karşı)
  • Yıllık sicil ücret ödemelerinin takibi
  • Hukuk hizmetler