Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme KKYDP Hibe Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme KKYDP Hibe Programı Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Destekler aşağıdaki gibidir.

1.Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları

2. Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
  • Yeni yatırımlar,
  • Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
  • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
  • Çelik silo,
  • Soğuk hava deposu,
  • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
  • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
  • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
  • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
  • Kırsal turizm
  • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
  • El sanatları ve katma değerli ürünler
  • Bilişim sistemleri