BRC Gıda Güvenliği Standardı

BRC Gıda Güvenliği Standardı Danışmanlığı

İlk BRC, Global Gıda Standardı olarak 1998 yılında İngiltere’ye gıda tedarik eden üreticiler üzerindeki 3. taraf ve perakendeciler tarafından yapılan çoklu denetim yükünü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Bu sertifika, muhtemel cezai takibatla karşı karşıya olan perakendeciler ve marka sahipleri için gereken özeni gösterdiklerinin kanıtı olarak paha biçilmezdir.
Bu standart gıda güvenliği yönetimi için temel ölçüt oluşturur ve AB biriliği uyum yasalarının ve gıda uygulamalarının sürekli iyileştirme gerekliliklerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir.
Tüm gıda güvenliği ve yasal konuları içeren geniş bir kapsama sahiptir ve hem tedarikçi hem de perakendeci için dikkat edilmesi gereken konuları işaret eder.
BRC standardı artık uluslararası tanınırlıkta bir üstünlük göstergesidir. BRC sertifikasyonu ise tedarikçilere ve marka sahiplerine, perakendeciler için teknik uygunluğu onaylar. Ürünle ilgili yasal gereklilikler hakkında yol gösterir ve kullanıcı güvenliğini sağlar.

BRC Gıda Güvenliği Standardı Nasıl Uygulanır?

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır.

 1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
 2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
 3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
 4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
 5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
 6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)
 1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun BRC Food kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

 1. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Yönetim taahhüdünün önemi / Sürekli İyileştirme

Gıda Güvenliği Planı HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri

İşletme Standartları – Bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi vb. konuları tanımlar

Ürün Kontrol – Tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve ürün testi gereksinimleri içerir.

Proses Kontrol – Güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı içerir.

Personel – Personel eğitimi, koruyucu giysi ve kişisel hijyen için gerekli maddeleri ortaya koymaktadır.

 1. Gıda Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

Etkili bir gıda güvenliği sistemi teknik ekibin dışında gıda güvenliği için oluşturulacak deneyimli personele bağlıdır. Tüm üretim süreçlerinin ( Mühendislik, Arge, Dağıtım, Tedarik zinciri vb. ) oluşturulacak ekip tarafından yönetilmesi gereklidir.

 1. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon ( Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

 1. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

BRC Food Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

 • BRC Food Bilgilendirme Eğitimi
 • BRC Food İç Denetçi Eğitimi
 • HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)
 1. Sistemin Uygulanması

BRC FOOD standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

 1. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda BRC FOOD SAFETY Belgelendirmesi için gereken işlemler başlatılır.

BRC Gıda Güvenliği Standardı Maddeleri

1.GIDA GÜVENLİĞİ PLANI-HACCP

2.CODEX ALEMANTARİUS BASAMAKLARI

3.GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

3.1.GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI

3.2.GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE ELM KİTABI

3.3.ORGANİZASYONEL YAPI, SORUMLULUKLAR VE YÖNETİM

3.4.SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE MÜŞTERİ ODAKLILIK

3.5.İÇ TETKİK

3.6.SATINALMA

3.7.DÖKÜMANTASYON

3.7.1.DÖKÜMAN KONTROL

3.7.2.SPESİFİKASYONLAR

3.7.3.KAYITLARIN TUTULMASI

3.8.DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

3.9. İZLENEBİLİRLİK

3.10.ŞİKAYET YÖNETİMİ

3.11.KRİZ YÖNETİMİ, ÜRÜNÜN GERİ TOPLANMASI/ÇAĞRILMASI

4.SAHA STANDARTLARI

4.1.DIŞ SAHA STANDARTLARI

4.2.SAHA GÜVENLİĞİ

4.3.YERLEŞİM PLANI

4.3.1.YERLEŞİM, ÜRÜN AKIŞI VE FİZİKSEL AYIRIM

4.3.2.TESİS BİNASI

4.4.FAYDALAR

4.5. EKİPMAN

4.6.KORUYUCU BAKIM

4.7.SOSYAL TESİSLER

4.8.FİZİKSEL VE KİMYASAL KONTAMİNASYON

4.9.TEMİZLİK VE HİJYEN

4.10.ATIK VE ATIK YÖNETİMİ

4.11.HAŞERE MÜCADELE

4.12.DEPOLAMA VE NAKLİYE

5.ÜRÜN KONTROLÜ

5.1.ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME

5.2.ÖZEL MALZEMELERİN ELE ALINMASINDA GEREKLİLİKLER

5.3.YABANCI MADDE TESPİTİ

5.4.ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASI

5.5.ÜRÜN KONTROLÜ VE LABORATUVAR ANALİZLERİ

5.6.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

5.7.ÜRÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI

6.PROSES KONTROLÜ

6.1.OPERASYON KONTROLÜ

6.2.MİKTAR KONTROLÜ

6.3.KALİBRASYON ÖLÇME VE İZLEME

7.PERSONEL

7.1.EĞİTİM

7.2.GİRİŞ VE PERSONELİN DOLAŞIMI

7.3.KİŞİSEL HİJYEN KONTROLÜ

7.4.SAĞLIK KONTROLLERİ

7.5.KORUYUCU KIYAFETLER