Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması İçeriği

Türkiye’de iş dünyası için bir dönüm noktası olan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) resmen hayata geçti.

Bu yeni düzenleme, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını daha şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde raporlamalarını gerektiriyor.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını değerlendirmeleri için kullanılacak standartlardır.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının Temel Özellikleri Nelerdir?

29 Aralık 2023 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan TSRS, iki ana başlık altında toplanmıştır:

“Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ve “İklimle İlgili Açıklamalar”.

Bu standartlar, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve uluslararası sürdürülebilirlik standartları ile uyumlu bir yapı sergiliyor.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) temel özellikleri şöyledir;

 • Kapsamlı Raporlama: TSRS, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal ve iklimle ilgili bilgileri dahil olmak üzere, geniş bir yelpazede bilgi sağlamasını gerektirir.
 • İki Ana Bölüm: Standartlar, “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” (TSRS S1) ve “İklimle İlgili Açıklamalar” (TSRS S2) olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır.
 • Uluslararası Uyum: TSRS, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan (IFRS S1) ve IFRS S2 standartlarına dayanarak, uluslararası kabul görmüş standartlarla uyum sağlamaktadır.
 • Geçiş Dönemi İlkeleri: TSRS’lerin ilk uygulandığı raporlama döneminde, işletmelerin karşılaştırmalı bilgiler sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlk iki yıllık dönemde, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması da zorunlu değildir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

 • TSRS, özellikle büyük ölçekli işletmeleri etkileyen önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.
 • Belirlenen kriterlere göre, aktif değeri 500 milyon TL ve üzeri olan veya yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL’yi aşan işletmeler bu yeni standartlara uymak zorunda.
 • Ayrıca, 250’den fazla çalışanı olan işletmeler de TSRS’nin kapsamına giriyor.
 • Bu durum, şirketlerin raporlama süreçlerinde önemli revizyonları beraberinde getirecektir.

GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı Nedir?

Kuruluşlar için en kapsamlı sürdürülebilirlik raporlama standartlarından biri olan GRI bir şirketin üç temel perspektifte sürdürülebilirlik performansı ortaya koyan bir inisiyatiftir.

GRI Raporlama Standardının Kuruluşlara Uygulanması

 • Raporlama sisteminin ve ana raporlama yapısının anlaşılması
 • Süreçlere raporlama prensibinin entegre edilmesi
 • Etkilerin belirlenmesi ve öncelikli konuların oluşturulması
 • KPI Tabloları
 • GRI Tabloları
 • SKA’ların Rapora Entegre Edilmesi
 • Rapor Yazımı