Tarımsal Ürün Danışmanlığı

Organik Tarım Belgelendirme Danışmanlığı

Ekin Danışmanlık olarak tarımsal ürün danışmanlığını 2 ana başlıkta vermektedir:

 

  • Organik tarım danışmanlığı
  • İyi tarım uygulamaları danışmanlığı

İyi Tarım Uygulamaları Nedir?

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

Organik Tarım Nedir?

Organik (ekolojik, biyolojik) tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir.

Tarımsal Ürün Danışmanlığı Amaçları

  • Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
  • Doğal kaynakların korunması,
  • Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik,
  • Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen bir sertifikadır. Belgelendirme kapsamı; İTU yaş meyve ve sebze, tarla bitkileri, kesme çiçek ve süs bitkileri, fide ve fidancılık, çay, hayvancılık ve su ürünleridir. Günümüzde pek çok perakendeci ürün tedarik ettiği üreticilerden ITU Belgesi talep etmeye başlamıştır. Yeni Hal yasasında da Organik Tarım ve İTU sertifikalı ürünlere imtiyazlar tanınmaktadır. İTU bir zorunluluk olmamakla beraber, pazarlamada rekabet gücünü artıran ve avantaj sağlayan bir sistemdir. Diğer bir avantajı ise; ITU esaslarına göre üreticilerin cazip desteklerden yararlanabilmeleridir.