ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi Danışmanlığı

Tedarik zincirinde bilerek ve yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerin kontrol edilmesini amaçlayan risk temelli bir Yönetim sistemi standardıdır. Ürünlerin üretimden satış noktasına kadar korunmasını sağlar

Standardın gereklilikleri uygulanması ile kasıtlı müdahalelerde hasarlardan minimum seviyede etkilenmek, gümrük otoritelerine güvenlik risklerinin kontrol altında olduğunu ispatlamak, sigorta maliyetlerinin azaltılmak ve uluslararası rekabet avantajı sağlamak hedeflenmektedir.

ISO 28000 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

Tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında bulunan üretim firmaları ile taşımacılık, sevkiyat, gümrük hizmeti yürüten tüm işletmelerde uygulanabilmektedir.

ISO 28000 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek ekip ile birlikte çalışılarak ISO 28000 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır. Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ve gerekli eğitimlerin tamamlanması ile birlikte belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu sistem belgelendirilir.

ISO 28000 Standart Maddeleri

  • Giriş
  • Önsöz
  • Kapsam
  • 2 Normatif Referanslar
  • 3 Terim ve Tarifler
  • 4 Uygulama Kapsamı
  • 1 Uygulama İfadesi
  • 2 İş Ortakları
  • 3 Uluslararası Kabul Gören Sertifikalar veya Onaylar
  • 4 Güvenlik Deklarasyon Gereksinimlerinden İş Ortaklarının Muafiyeti
  • 5 İş Ortaklarının Güvenlik Gözden Geçirmesi
  • 5 Tedarik Zinciri Güvenlik Süreçleri
  • 1 Genel
  • 2 Güvenlik Değerlendirme Kapsamının Tanımlanması
  • 3 Güvenlik Değerlendirmesinin İletilmesi
  • 4 Tedarik Zinciri  Güvenlik Planının Geliştirilmesi
  • 5 Tedarik Zinciri Güvenlik Planının Uygulanması
  • 6 Tedarik Zinciri Güvenlik Proseslerinin Dokumantasyonu ve İzlenmesi
  • 7 Güvenlik Olayı Sonrası Gerekli Aksiyonlar
  • 8 Güvenlik Bilgilerinin Korunması
  • Ek A (Bilgi İçin) Tedarik Zinciri Güvenlik Prosesleri
  • 1 Genel
  • 2 Güvenlik Değerlendirme Kapsamının Tanımlanması
  • 3 Güvenlik Değerlendirmelerinin İletilmesi
  • 4 Güvenlik Planının Geliştirilmesi
  • 5 Güvenlik Planının Uygulanması
  • 6 Güvenlik Proseslerinin Dokumantasyonun ve İzlenmesi
  • 7 Sürekli İyileştirme
  • Ek B (Bilgi İçin) Risk Değerlendirmesi ve Önlemlerin Geliştirilmesi için Yöntem
  • 1 Genel
  • 2 Adım 1 –Güvenlik Tehdit Senaryolarının Belirlenmesi/Düşünülmesi
  • 3 Adım 2– Sonuçların Açıklanması
  • 4 Adım 3–Güvenlik Zaafiyetlerinin Olasılığı ve Açıklanması
  • 5 Adım 4– Güvenlik Olaylarının Skorlanması
  • 6 Adım 5– Önlemlerin Geliştirilmesi
  • 7 Adım 6– Alınan Önlemlerin Uygulanması
  • 8 Adım 7– Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi
  • 9 Adım 8– Süreçlerin Tekrarlanması
  • 10 Süreçlerin İyileştirilmesi
  • Ek C (Bilgi İçin) Danışmanlık İçin ve Sertifikasyon İçin Rehberlik
  • 1 Genel
  • 2  Denetimler ile ISO 28001 ile Uygunluğun Gösterilmesi
  • 3 Üçüncü Taraf Kuruluşlar Tarafından ISO 28001 Belgelendirilmesi
  • Giriş
  • Önsöz
  • Kapsam
  • 2 Normatif Referanslar
  • 3 Terim ve Tarifler
  • 4 Uygulama Kapsamı
  • 1 Uygulama İfadesi
  • 2 İş Ortakları
  • 3 Uluslararası Kabul Gören Sertifikalar veya Onaylar
  • 4 Güvenlik Deklarasyon Gereksinimlerinden İş Ortaklarının Muafiyeti
  • 5 İş Ortaklarının Güvenlik Gözden Geçirmesi
  • 5 Tedarik Zinciri Güvenlik Süreçleri
  • 1 Genel
  • 2 Güvenlik Değerlendirme Kapsamının Tanımlanması
  • 3 Güvenlik Değerlendirmesinin İletilmesi
  • 4 Tedarik Zinciri  Güvenlik Planının Geliştirilmesi
  • 5 Tedarik Zinciri Güvenlik Planının Uygulanması
  • 6 Tedarik Zinciri Güvenlik Proseslerinin Dokumantasyonu ve İzlenmesi
  • 7 Güvenlik Olayı Sonrası Gerekli Aksiyonlar
  • 8 Güvenlik Bilgilerinin Korunması
  • Ek A (Bilgi İçin) Tedarik Zinciri Güvenlik Prosesleri
  • 1 Genel
  • 2 Güvenlik Değerlendirme Kapsamının Tanımlanması
  • 3 Güvenlik Değerlendirmelerinin İletilmesi
  • 4 Güvenlik Planının Geliştirilmesi
  • 5 Güvenlik Planının Uygulanması
  • 6 Güvenlik Proseslerinin Dokumantasyonun ve İzlenmesi
  • 7 Sürekli İyileştirme
  • Ek B (Bilgi İçin) Risk Değerlendirmesi ve Önlemlerin Geliştirilmesi için Yöntem
  • 1 Genel
  • 2 Adım 1 –Güvenlik Tehdit Senaryolarının Belirlenmesi/Düşünülmesi
  • 3 Adım 2– Sonuçların Açıklanması
  • 4 Adım 3–Güvenlik Zaafiyetlerinin Olasılığı ve Açıklanması
  • 5 Adım 4– Güvenlik Olaylarının Skorlanması
  • 6 Adım 5– Önlemlerin Geliştirilmesi
  • 7 Adım 6– Alınan Önlemlerin Uygulanması
  • 8 Adım 7– Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi
  • 9 Adım 8– Süreçlerin Tekrarlanması
  • 10 Süreçlerin İyileştirilmesi
  • Ek C (Bilgi İçin) Danışmanlık İçin ve Sertifikasyon İçin Rehberlik
  • 1 Genel
  • 2  Denetimler ile ISO 28001 ile Uygunluğun Gösterilmesi
  • 3 Üçüncü Taraf Kuruluşlar Tarafından ISO 28001 Belgelendirilmesi