FSSC 22000; ISO 22000, ISO 9001, ISO / TS 22003 gibi uluslararası ve bağımsız standartları ve ISO / gibi sektöre özgü Ön Koşul Programları (Ön Koşul Programları) için teknik özellikleri kullanır. TS 22002 standartların yanı sıra FSSC Ek Gereksinimlerini içerir.

FSSC  22000; 2010 yılında GFSI tanıması ile uluslararası gıda endüstrisi kabul edilmesini sağlayacak şekilde, dünyadaki en yüksek standartları karşıladığını göstermektedir. Ayrıca, FSSC  22000 dünya çapında Akreditasyon Kuruluşları tarafından geniş çapta kabul görmektedir.

FSSC 22000 standardı tüm gıda tedarik zincirindeki kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik işlemlerini geliştirmek ve uygulamak için gereksinimleri belirler.

FSSC 22000 Standardı üç bileşenden oluşur:

 

    • ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı,
    • Sektöre özgü ön koşul programları ve
    • Ek gereksinimler.

Bu üç bileşenin yanı sıra, ISO 9001’in ek gereksinimlerine dayalı bir FSSC 22000-Kalite seçeneği vardır.

FSSC  22000 Gıda kalite yönetim sistemlerini entegre etmek isteyen kuruluşlar için FSSC 22000-Kalite sertifikası mevcuttur. FSSC 22000-Kalite, birleşik bir FSSC 22000 ve tam bir ISO 9001 denetiminden oluşur.