Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK – IPARD Hibe Programı)

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK – IPARD Hibe Programı) Danışmanlığı

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;

  • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
  • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar;

  • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme;

  • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler
  • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  • Makine Parkları
  • Yenilenebilir Enerji Yatırımları