Sıkça Sorulan Sorular

Ürün etiketlerim nasıl olmalı?

Ürünün çeşidine ve ürün özelliğine göre yasa ve yönetmelikler incelenerek yasal etiket bilgisi Ekin Danışmanlık tarafından hazırlanacaktır. Ör: Taze Beyaz Peynir – Peynir Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği.