CE Belgelendirme

CE Belgelendirme Danışmanlığı

 

CE belgesi olarak kabul gören sertifikasyon aslında  CE işaretidir. CE, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bir kelimedir. CE İşareti, bir ürün veya grubunun, Avrupa Birliği’nin belirlediği ürün direktifleri olarak adlandırılan  temel gerekliliklere uygunluğunu gösterir. Bu gereklilikler sağlık, çevre, güvenlik ve tüketicinin korunması için oluşturulmuştur.

CE belgesi olmayan işletmeler Avrupa Birliği ülkelerinde ürününüz satılamaz, bu konuda herhangi bir izin alamaz. ce işareti ürünün pasaportudur ve ürünün dolaşım sağlamasını mümkün kılmaktadır. CE işareti ile Avrupa’nın belirlemiş olduğu asgari güvenlik şartlarını sağlatıldığı ifade etmiş olur.

 

CE belgesine sahip bir ürün,

 • Güvenlik koşulları,
 • Sağlık koşulları,
 • Tüketicinin korunması,

Çevrenin korunması gereklerine uygun olduğunun göstergesidir. CE işareti yok ise ürün kalitesiz ve güvensiz olarak nitelendirilir. Ürünün TSE belgesinin olması CE belgesi için yeterlilik sağlamamakta ve birbiri yerine kullanılamamaktadır.

Ekin Danışmanlık CE belgesi danışmanlık kapsamında CE işareti taşıması zorunlu ürünler konusunda hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmakta ve ürün dolaşımını kolaylıkla sağlamaktadırlar.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

 • Telsiz ekipmanları
 • Tıbbi cihazlar
 • Aktif implante edilebilir cihazlar
 • In vitro diyagnostik tıbbi cihazlar
 • Makinalar
 • Bazı tehlikeli maddeler içeren ürünler (RoHS)
 • Elektrikli ve elektronik aletler
 • Piller
 • Patlayıcı maddeler
 • Ambalaj malzemeleri
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Oyuncaklar
 • Sivil kullanım için patlayıcı maddeler
 • Piroteknik maddeler (havai fişekler)
 • Ölçüm aletleri
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Teleferik tesisleri
 • Asansörler
 • Basit basınçlı kaplar

“CE” Belgelendirme Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

 • Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.
 • Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.
 • Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.
 • Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.
 • Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir.
 • Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye ” CE ” işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.