Tasarım Tescili Danışmanlığı

Tasarım Tescili Danışmanlığı

Endüstriyel tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Diğer bir deyişle tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının görünümüdür.

Tasarım tesciliyle sağlanan tasarıma konu olan tasarımın görüntüsünün tescilidir. Çoğu zaman patent tesciliyle karıştırılmaktadır. Patent tescilinde ortada fonksiyonu olan bir buluş vardır. Tasarım tescilinde ise cismin görüntüsü şekli vb. özellikleri tescil edilmektedir. Tasarım tescili ile tasarımın 3. Şahıslar tarafından haksız kullanımına karşı engelleyici tekel hakkı sağlanmış olur. Tasarım tescili yapılacak tasarımın yenilik arz etmesi lazımdır. Yeniliklerden kasıt tüm dünyada kamuya sunulalı bir seneyi aşmamış olması gerekmektedir. Tasarım tescili 5 sene geçerli olup 5 er senelik uzatmalar yapılarak en fazla 25 sene koruma sağlanmış olur. Tasarım tescili süreci yaklaşık 8 ay sürer. Endüstriyel tasarım tescilinde başvuru sahibi gerçek ya da tüzel kişiler olabileceği gibi birden fazla başvuru sahibi de olabilir.

Tasarım Tescili Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Tasarım ön araştırma
  • Endüstriyel tasarım başvuru ve takibi
  • Tasarım yenileme işlemi
  • Adres, unvan ve nevi değişikliği işlemi
  • Devir sözleşmesinin hazırlanması ve sicile kayıt İşlemi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve sicile kayıt İşlemi
  • Veraset ve intikal
  • Tescilli tasarımların bülten takibi
  • İtiraz işlemi
  • Hukuki işlemler