BRC GS Global Depolama ve Dağıtım

BRC GS Global Depolama ve Dağıtım Danışmanlığı

BRC GS Global Depolama ve Dağıtım Standardı 2 Kasım 2020’de başlatılan 4. Versiyon iyi tasarlanmış risk tabanlı ürün güvenliği yönetim sistemleri aracılığıyla sürekli iyileştirme sürecini kolaylaştırır. Ürünlerin tedarik zinciri boyunca depolanması ve dağıtımı sırasında kalite ve güvenliğini sağlar. Standardın yeni versiyonu önde gelen markalar, perakendeciler, depolama ve lojistik hizmeti veren firmalar ve çevrimiçi perakendecilerden gelen girdilerle geliştirilmiştir ve tedarik zincirinin herhangi bir bölümüne uygulanabilir. Depolanan ve dağıtılan ürünlerin güvenliğini, yasallığını, kalitesini ve bütünlüğünü etkileyen tüm faaliyetler ile depolama ve dağıtım operatörleri tarafından sunulabilecek tüm sözleşmeli ek hizmetleri kapsar.

BRC GS Global Depolama ve Dağıtım Standardı Danışmanlığını  Kimler  Uygular ?

Standart; paketlenmiş gıda, tüketim malları ve ambalaj malzemelerini depolayan, taşıyan ve dağıtan lojistik hizmet sağlayıcılar için geçerlidir. Kendi depolama tesisleri olmayan acente ve aracılar, BRCGS Agents & Brokers Standardı kapsamındadır. Gıdanın üretici tarafından depolanması, üreticinin gıdayı doğrudan tesis içinde veya üretim yerine yakın (50 kilometreye kadar) depolaması depolama ve dağıtım kapsamına girmez, çünkü bu zaten BRC Gıda Güvenliği kapsamına dahil olmaktadır.

BRC GS Global Depolama ve Dağıtım Standardı Nasıl Alınır?

   1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)
   2. Risk Değerlendirmesi
   3. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
   4. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
   5. Sistemin Uygulanması
   6. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması