BRC Tüketici Ürünleri Standartları

BRC Tüketici Ürünleri Standartları

BRC Tüketici ürünleri Standardı 2016 yılında yayınlanan Tüketici Ürünleri Standartlarının versiyon 4. sayısı kullanılmaktadır. Bu standart:

 • Tüketici Ürünleri dahilindeki ürünlerin çeşitliliğini tanımak.
 • Standardı, sürekli iyileştirmeyi teşvik ederken, şartname hazırlayanların ve marka sahiplerinin gerçek satın alma beklentileriyle uyumlu hale getirin.
 • Anlaşılmasını kolaylaştırmak için gereksinimleri ve terminolojiyi basitleştirin.
 • Toptan satış için ürünleri ve bileşenleri / hammaddeleri içerecek şekilde kapsamı genişletin.
 • Gereksinimlerin risk temelli olduğundan emin olun.
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için bir Giriş Temel seviyesi ve Daha Yüksek seviye tanıtın.

 

Standartlar, titiz ve ayrıntılı olmalarını sağlamak için endüstri uzmanlarından oluşan gruplar tarafından geliştirilmiştir, ancak müşteri kalite gereksinimlerine uygun olarak güvenli, yasal ürünler üretmek için temel konulara açıkça odaklanmıştır. Standartlar, ürün güvenliğini, bütünlüğünü, yasallığını ve kalitesini ve bu kriterler için operasyonel kontrolleri yönetmek için bir çerçeve sağlar.

Her iki standart da şunlara odaklanır:

 • Yönetim taahhüdünün önemi.
 • Ürün tasarımının üretimden önce güvenli ve yasal olduğundan emin olmak için ürün risk değerlendirmeleri.
 • Ürünlerin üretiminde olası sorunların anlaşılmasını, önceliklendirilmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için bir araç olarak süreç risk değerlendirmesi.
 • Fabrikanın ve üretim ortamının tasarımı ve bakımı, bunun üretim için uygun olmasını sağlamak ve ürünleri kirlenmeden korumaktır.
 • Etkili bir ürün testi ve numune alma süreci.

BRC Tüketici Ürünleri Standardı Danışmanlığı Standardını Kimler Uygular?

BRC Tüketici ürünleri iki ayrı BRC Standardı mevcuttur ve aşağıdaki sektörlerde uygulanır:

 1. Tüketici Ürünleri İçin Küresel Standart – Genel Ürün

2.Tüketici Ürünleri İçin Küresel Standart – Kişisel Bakım ve Ev

Kişisel bakım ve ev, ürünlerin yapısı ve kullanımı nedeniyle tipik olarak daha yüksek hijyen gereksinimlerine sahip formüle edilmiş ve fabrikasyon ürünleri kapsar.

Örnekler arasında kozmetikler, tıbbi cihazlar, bebek bezleri, gıda ambalajları ve ev temizlik malzemeleri yer alır.

Kişisel bakım ve ev, ürünlerin yapısı ve kullanımı nedeniyle tipik olarak daha yüksek hijyen gereksinimlerine sahip formüle edilmiş ve fabrikasyon ürünleri kapsar. Örnekler arasında kozmetikler, tıbbi cihazlar, bebek bezleri, gıda ambalajları ve ev temizlik malzemeleri yer alır.

BRC Tüketici Ürünleri Standardı Nasıl Alınır?

BRC Tüketici Ürünleri Standardı Ana Maddeleri Nelerdir?

  1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)
  2. GMP Uygulamaları
  3. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
  4. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
  5. Sistemin Uygulanması
  6. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması
  1. Üst Yönetim Taahhüdü
  2. Ürün Risk Yönetimi
  3. Ürün Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
  4. Site Standartları
  5. Ürün Denetimi ve Testi
  6. Süreç Kontrolü
  7. Personel