IFS Gıda Güvenliği Standardı

IFS Gıda Güvenliği Standardı Danışmanlığı

IFS Gıda/Food Standardı, gıda üreticilerini denetlemek için GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan bir standarttır. Odak noktası gıda güvenliği ve süreçlerin ve ürünlerin kalitesidir

IFS Gıda /IFS Food, ürünler “işlendiğinde” veya birincil paketleme sırasında ürün kontaminasyonu için bir tehlike olduğunda geçerlidir. Standart, müşteri şartnamesine uygunluk ile ilgili birçok gerekliliği içerdiğinden, tüm gıda üreticileri için, özellikle de özel etiket üretenler için önemlidir.

Standart, marka güvenliği ve kalitesine yönelik çalışmalarında üretim ve pazarlama departmanlarını destekler. IFS Gıda /IFS Food, belgelendirme kuruluşlarının, perakendecilerin, gıda endüstrisinin ve yemek hizmeti şirketlerinin tam ve aktif katılımıyla geliştirilmiştir.

IFS Gıda /IFS Food sürüm 7’nin temel özellikleri:

  • Risk temelli yaklaşım, şirkete özgü riskleri ve tehlikeleri tanımlar
  • Kuralcı olmayan yaklaşım, özel çözümlerin standart gereksinimleri karşılamasına izin verir
  • Dünya çapında perakendeciler ve marka sahipleri tarafından kabul edildi
  • Gıda endüstrisi uzmanları, sertifikasyon kuruluşları ve perakendeciler tarafından geliştirilen gereksinimler
  • Mevzuatı, gıda güvenliğini ve kalitesini ve müşteri spesifikasyonlarını kapsar
  • Endüstri sektörünün kanıtlanmış bilgi ve uzmanlığına sahip özel olarak eğitilmiş denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler
  • Habersiz değerlendirmeler için seçenekler
  • ISO / IEC 17065: 2012’ye dayalı ürün ve süreç sertifikasyonu
  • EEA (Avrupa Ekonomk Alan) ve Birleşik Krallık’taki şirketler için zorunlu. (IFS Food sürüm 7’nin piyasaya sürülmesiyle, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Birleşik Krallık’taki şirketlerin bir GLN’ye (Küresel Konum Numarası) ihtiyacı var. IFS Gıda sürüm 7 kullanılarak Birinci IFS Değerlendirmeleri 1’den yapılabilir. 1 Temmuz başlayarak Mart, 2021 yeni sürümü zorunlu olacak )

IFS Gıda /IFS Food Standardı Danışmanlığı Kimler Uygular?

Gıda işleme şirketleri ve   gıda ürünlerini paketleyen şirketlerle ilgilidir.

IFS Gıda /IFS Food Standardı Nasıl Alınır?

  1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun IFS Gıda /IFS Food Standardı kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

  1. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Yönetim taahhüdünün önemi / Sürekli İyileştirme

Gıda Güvenliği Planı HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri

İşletme Standartları – Bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi vb. konuları tanımlar

Ürün Kontrol – Tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve ürün testi gereksinimleri içerir.

Proses Kontrol – Güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı içerir.

Personel – Personel eğitimi, koruyucu giysi ve kişisel hijyen için gerekli maddeleri ortaya koymaktadır.

  1. Gıda Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

Etkili bir gıda güvenliği sistemi teknik ekibin dışında gıda güvenliği için oluşturulacak deneyimli personele bağlıdır. Tüm üretim süreçlerinin ( Mühendislik, Arge, Dağıtım, Tedarik zinciri vb. ) oluşturulacak ekip tarafından yönetilmesi gereklidir.

  1. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon ( Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

  1. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

IFS Gıda /IFS Food Standardı Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

 • IFS Gıda /IFS Food Standardı Bilgilendirme Eğitimi
 • IFS Gıda /IFS Food Standardı İç Denetçi Eğitimi
 • HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)
  1. Sistemin Uygulanması

IFS Gıda /IFS Food Standardı standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

  1. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda BRC FOOD SAFETY Belgelendirmesi için gereken işlemler başlatılır.

IFS Gıda /IFS Food Standardı Ana Maddeleri

 

IFS Gıda /IFS Food versiyon 7, işin altı ana alanını kapsar ve bunların tümü, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini garanti eden etkili süreçler oluşturmanın anahtarı olarak kabul edilir.

 • Yönetim ve Taahhüt: Üst yönetimin gıda güvenliği kültürünün ve kalite güvence politikasının sürdürülebilirliğini destekleme taahhüdünün gözden geçirilmesi.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi: Yasal ve gıda güvenliği gerekliliklerinin yanı sıra müşteri spesifikasyonlarını karşılamak için gereklidir.
 • Kaynak Yönetimi: Ürün güvenliğini sağlamak için insan kaynakları, çalışma koşulları, hijyen ve sanitasyon yönetimi.
 • Operasyonel Süreçler: Müşteri şartnamesine göre güvenli, kaliteli ürünlerin üretimi.
 • Ölçümler, Analizler ve İyileştirmeler: İncelemeler, süreç doğrulama ve şikayetlerin ve düzeltici eylemlerin yönetimi.
 • Gıda Savunma Planı: Şirketin ve üretilen ürünlerin bütünlüğünün korunması.