IFS PACsecure/IFS Ambalaj Standardı Danışmanlığı

IFS PACsecure/IFS Ambalaj Standardı Danışmanlığı

IFS PACsecure Standardı, IFS, Kanada Ambalaj Birliği (şu anda PAC Ambalaj Konsorsiyumu) ve Kuzey Amerika’nın önde gelen gıda ve ambalaj şirketlerinden oluşan teknik çalışma grubunun ortak çabasının bir sonucudur. Bu IFS Standardı, ambalaj malzemelerinin kalitesini ve güvenliğini ve müşteri gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmek için oluşturulmuştur, aynı zamanda işletmelerin küreselleşmeden kaynaklanan kalite, şeffaflık ve verimlilikle ilgili yeni gereksinimleri karşılamasını ve ürün bütünlüğünü iyileştirmeyi destekleyen bir araç olarak oluşturulmuştur.

IFS PACSecure’un amaçları şunlardır:

 • ambalaj için gıda güvenliğini sağlamak
 • tek tip bir değerlendirme sistemi ile ortak bir Standart oluşturmak
 • akredite belgelendirme kuruluşları ve kalifiye IFS onaylı denetçilerle çalışmak
 • tüm tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlamak için
 • hem üreticiler hem de perakendeciler için maliyetleri ve zamanı azaltmak.
 • GFSI gereksinimlerine uygunluk

IFS PACsecure/IFS AMBALAJ Standardı Danışmanlığı Kimler Uygular?

IFS PACsecure/IFS AMBALAJ Standardı Danışmanlığı Nasıl Alınır?

IFS PACsecure, aşağıdaki malzemelerin üreticileri için geliştirilmiştir:

 • Esnek paketleme
 • Sert plastik
 • Kağıt
 • Metal
 • Bardak
 • Diğer doğal malzemeler
  1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)
  2. Risk Değerlendirmesi
  3. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
  4. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
  5. Sistemin Uygulanması
  6. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması