Tübitak Destekleri ve Hibe Oranları

Tübitak Destekleri ve Hibe Oranları Danışmanlığı

TÜBİTAK geliştirdiği destek programları ile akademik ve endüstriyel araştırma – geliştirme çalışmalarını fonlamaktadır.

TÜBİTAK bünyesindeki ARGE destek kalemi TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) birimidir. TEYDEB, firmanız tarafından sunulan araştırma-geliştirme projesi için firmanıza, proje bedelinin maksimum %40-%75’ine kadar hibe vermektedir. Proje dosyanız, teknik ve idari ekip, projenin araştırma-geliştirme yönü, ülkemiz için sağlayacağı katma değer vb. unsurlar göz önünde bulundurularak TEYDEB tarafından değerlendirilecek ve alacağı puana göre hibe miktarı belirlenecektir. Bu oran, başvurulan programına ve projenin büyüklüğüne göre minimum %40, maksimum %75 olmaktadır.

TÜBİTAK DESTEKLERİ

  • Akademik Destekler
  • Sanayi Destekleri
  • Kamu Destekleri
  • Girişimcilik Destekleri
  • Bilimsel Etkinlik Destekleri
  • Bilim ve Toplum Destekleri