ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Danışmanlığı

Bilgi teknolojileri konusunda internet, teknik servis, yazılım, arşivleme gibi bilgi teknolojileri sektöründe hizmet sunan kuruluşların performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için hazırlanmış rehberlik yapan bir standarttır .

Proses tabanlı bir standart olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da entegre edilebilir.

ISO/IEC 20000 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

Yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme gibi bilgi teknolojisi hizmeti veren tüm işletmelerde uygulanabilmektedir.

ISO/IEC 20000 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek ekip ile birlikte çalışılarak ISO/IEC 20000 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır. Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ve gerekli eğitimlerin tamamlanması ile birlikte belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu sistem belgelendirilir.

ISO/IEC 20000 Standart Maddeleri Nelerdir?

  1. Kapsam
  2. Atıf Yapılan Standart veya Dokümanlar
  3. Terimler ve Tarifler
  4. Kuruluşun Bağlamı
  5. Liderlik
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Hizmet Yönetim Sisteminin İşletilmesi
  9. Performans Değerlendirmesi
  10. İyileştirme