Diğer Tedarikçi Denetimleri

Diğer Tedarikçi Denetimleri Danışmanlığı

Mal ve hizmet satın alımı yapan işletmeler (Ülker, Nestle, Eti, P&G, Ünilever  vb…) alım satım yaptıkları tedarikçilerinden alımın güvenirliliği sağlamak için yönetim sistemleri ( kalite, çevre, iş güvenliği, etik vb. ) ve/veya GFSI tabanlı  (BRC, IFS tabanlı ) vb..  denetimlere tabi tutmaktadırlar.

Ekin Danışmanlık işletmelerin bu denetimlere hazır olmalarını ve denetim sonu başarı esaslı faaliyetlerini yürütmektedir.