Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı, çevresel, kültürel ya da mali düzeyde tüm detaylara odaklanılır ve kuruluşun uzun sürede paydaş değeri yaratmasını amaçlar. Kurumsal sürdürülebilirlik boyutları, ESG kriterleri olarak ta bilinen çevre (Environment), sosyal (Social) ve yönetim (Governance) olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. ESG kriterleri, şirket yapıları ve süreçlerinin daha hesap verilebilir, şeffaf, duyarlı ve geniş katılımlı olmasını sağlayacak şekilde dizayn edilir. ESG kriterlerine göre, gerekli bilgiler toplanarak ve uygun analiz yöntemleri kullanılarak şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri değerlendirilir.