ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı

ISO 14001 standardı, yasal mevzuatlar çerçevesinde işletmelerde ürün ve faaliyetler sonucu çevre boyutları (atık, emisyon, deşarj vb.)  ile çevresel etkileri (hava kirliliği , su kirliliği , toprak kirliliği ) risk analizi yaparak belirlemeyi amaçlayan yönetim sistemidir.

Risk analizi ile çevresel etkiler belirlenerek bu etkilerin zararlarının minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Yönetim sisteminin kuruluşta uygulanması ile proses bazında iç-dış taraflar, bağlamlar, risk ve fırsatların belirlenmesi amaçlanmaktadır

ISO 14001: 2015 standardında Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Bu uygulamalar ile uygunsuzlukların meydana gelmesini minimize etmek amaçlanmakta ve önleyici faaliyetlere önem verilmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir

ISO 14001 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

Faaliyet alanı gözetmeksizin tüm hizmet veren ve üretim yapan işletmelerde uygulanabilmektedir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek yönetim temsilcisi ile birlikte çalışılarak ISO 14001 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır.

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar belirlenir. Yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli ölçüm ve muayeneler yaptırarak çevre etkileri analizi yapılır. Gerekli ise alt yapı ve proseste revizyonlar yapılarak çevre etkileri azaltılır.

Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ISO 14001 sisteminin belgelendirilmesi için belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu çevre yönetim sistemi belgelendirilir.

  1. Kapsam
  2. Atıf ve Referanslar
  3. Terimler ve Açıklamalar
  4. Kuruluşun Bağlamı
  5. Liderlik
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Operasyon
  9. Performans Değerlendirme
  10. İyileştirme