Patent Danışmanlığı

Patent Danışmanlığı

Sınırlı bir süre ve yer için patent sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Patent; buluşçunun emeğine, parasına ve harcadığı zamana ödül olarak verilir.

Patent/faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.

 

Patent alınırken aşağıdaki konularda çalışma yapılır:

 

 • Yenilik bakılır
 • Buluş Basamağı bakılır
 • Sanayiye uygulanabilirlik bakılır
 • Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler korunur
 • Eczacılıkla ilgili maddeler korunur
 • Biyoteknolojik buluşlar korunur
 • Kimyasal ve biyolojik maddeler korunur
 • Araştırma raporu var
 • İnceleme raporu var
 • Koruma süresi 20 yıl

Patent Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Patent ön araştırması
 • Patent teknik dosyasının hazırlanması
 • Patent tescili danışmanlığı
 • Patent başvurusu ve izleme (patent alma)
 • Adres, unvan ve tür değişikliği işlemi
 • Devir anlaşması ve tescili
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve tescilli
 • Devralma ve devir
 • İtiraz (patent bülteninde yayınlanan patente karşı)
 • Yıllık sicil ücret ödemelerinin takibi
 • Hukuk hizmetler

Danışmanlığımızdan yararlanabilmeniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Saygılarımızla