Yatırım, İhracat ve İşletme Teşvikleri

Yatırım, İhracat ve İşletme Teşvikleri Danışmanlığı

1. Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  uygulanan, İşletmelerin  tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,  kümelenme  ve  çevre  korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve  geliştirme  faaliyetlerinin desteklenmesine için verilen teşviklerdir.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcıya bina inşaat harcamalarında ve makine teçhizat alımlarında, belirli muafiyetler ve destekler sağlar.

Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

Öncelikli Yatırım Konuları

 • Bölgelere bakılmaz
 • Teşvik edilecek yatırım konuları arasında yer almalı
 • Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlamalı
 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KKDF
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Faiz desteği
 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Faiz desteği

2. İhracat Teşvik Danışmanlığı

İhracat yapmayı amaçlayan firmalara Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan destek programlarıdır. Destek Başlıkları Ticaret Bakanlığı destekleri aşağıdaki gibidir.

 • Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği (Ur-Ge Desteği)
 • Pazara giriş belgeleri desteği
 • Yurt dışı pazar araştırması desteği
 • Rapor desteği
 • Yurt dışı şirket alımı desteği
 • Sektörel ticaret heyetleri desteği
 • Sektörel alım heyetleri desteği
 • E-ticaret sitelerine üyelik desteği
 • İleri teknolojiye sahip yurtdışında yerleşik şirket alımı desteği
 • Küresel tedarik zinciri yetkinlik projelerinin desteklenmesi (KTZ desteği)
 • Yurt dışı birim, marka tescil tanıtım desteği
 • Türkiye ticaret merkezleri desteği
 • İhracat kredi sigorta programı desteği
 • Alıcı kredisi desteği
 • Yurt dışı fuar destekleri
 • Yurt içi fuar destekleri
 • Tasarım desteği
 • Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY® desteği
 • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları
 • Mal ihracatçılarına hususi damgalı pasaport verilmesi

3. İletme Destekleri Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan; çalışan personel ve istihdam destekleri konularında verilen destek programlarıdır.

 • SGK teşvikleri
 • İŞKUR teşvikleri