ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Danışmanlığı

ISO 27001 standardı, kuruluşlarda mevcut olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Her çeşit ve büyüklükteki kuruluş (kamu ve özel sektör, ticari ve ticari olmayan), elektronik, fiziksel ve sözel de olsa çeşitli şekillerde bilgileri toplar, işler, saklar ve iletir.

Ağlar ve insanların doğası gereği açıklıkları olduğundan bu bilgi ve belgeler kasıtlı ve kazayla ortaya çıkan tehditlere maruz kalırlar ve istenmeyen kişi veya kuruşlara aktarımı engellenemez.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulayan firmalar, ilgili taraflara bilgilerin güvenli bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir

Risk analizi ile işletmede bilgi güvenliği riskleri belirlenerek risklerin ortadan kaldırılması veya zararlarının minimiz edilmesi hedeflenmektedir.

Yönetim sisteminin kuruluşta uygulanması ile proses bazında iç-dış taraflar, bağlamlar, risk ve fırsatların belirlenmesi amaçlanmaktadır

ISO 27001 standardında Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Bu uygulamalar ile uygunsuzlukların meydana gelmesini minimize etmek amaçlanmakta ve önleyici faaliyetlere önem verilmektedir.

ISO 27001 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

Faaliyet alanı gözetmeksizin tüm hizmet veren ve üretim yapan işletmelerde uygulanabilmektedir.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek proses sahipleri ile birlikte çalışılarak ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır.

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar belirlenir. Yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli teknik donanım, şifreleme ve muhafaza, bilgilere ulaşım için yetkinlik belirleme, bilgi sınıflandırılması, ölçüm ve muayeneler yaptırarak bilgi güvenliği risk analizi yapılır ve gerekli kontrol önlemlerinin alınması sağlanır.

Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ISO 27001 sisteminin belgelendirilmesi için belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelendirilir.

ISO 27001:2017 Standart Maddeleri

  1. Kapsam
  2. Atıf
  3. Terimler ve Açıklamalar
  4. Kuruluşun Bağlamı
  5. Liderlik ve Çalışan Katılımı
  6. Planlama
  7. Destek
  8. İşletim
  9. Performans Değerlendirme
  10. İyileştirme