ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Danışmanlığı

ISO 45001 standardı, yasal mevzuatlar çerçevesinde işletmelerde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacı ile iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, risk analizi yapıldığı bir yönetim sistemidir.

Risk analizi ile işletmede iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenerek risklerin ortadan kaldırılması veya zararlarının minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Yasal gereklilikler kapsamında çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli tüm işletmelerde risk analizi yapılmalı, acil durumlara hazırlık planları oluşturulmalı ve tüm personele iş sağlığı ve ilgili iş konularında eğitim düzenlenmelidir. Bu gereklilikler ISO 45001 sisteminin temellerini oluşturmaktadır.

Yönetim sisteminin kuruluşta uygulanması ile proses bazında iç-dış taraflar, bağlamlar, risk ve fırsatların belirlenmesi amaçlanmaktadır

ISO 45001 standardında Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Bu uygulamalar ile uygunsuzlukların meydana gelmesini minimize etmek amaçlanmakta ve önleyici faaliyetlere önem verilmektedir.

ISO 45001 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

Faaliyet alanı gözetmeksizin çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli tüm hizmet veren ve üretim yapan işletmelerde uygulanabilmektedir.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek proses sahipleri ile birlikte çalışılarak ISO 45001 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır.

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar belirlenir. Yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli ölçüm ve muayeneler yaptırarak iş güvenliği risk analizi yapılır. Acil hal planı hazırlanır ve personele gerekli eğitimler verilir. Gerekli ise alt yapı ve proseste revizyonlar  yapılarak iş güvenliği riskleri azaltılır.

Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ISO 45001 sisteminin belgelendirilmesi için belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu iş güvenliği yönetim sistemi belgelendirilir.

ISO 45001:2018 Standart Maddeleri

  1. Kapsam
  2. Atıf
  3. Terimler ve Açıklamalar
  4. Kuruluşun Bağlamı
  5. Liderlik ve Çalışan Katılımı
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Operasyon
  9. Performans Değerlendirme
  10. İyileştirme