ISO 22000 Ankara

ISO 22000 Ankara

ISO 22000 Ankara için danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.

ISO 22000:2018 güvenli gıda üretim zincirini oluşturulması için risklerin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesini sağlayan uluslar arası yönetim sistemi standardıdır.

Gıda güvenliğinin temelini oluşturan risk analizi ile işletmede gıda güvenliği riskleri belirlemek, risklerin ortadan kaldırılması veya zararlarının minimize edilmesi hedeflenmektedir.

ISO 22000:2018 sisteminin işletmeye uygulanması aşamasında tüm prosesler, altyapı, ürün ve kullanılan hammadde özellikleri ve riskleri, personel davranışları, hijyen uygulamaları, ekipmanlar gibi birçok etmen düşünülerek gıda zincirindeki tehlikelere karşı önleyici bir yaklaşım izlenmektedir.

ISO 22000 standardı Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ile tamamlanmaktadır.

 

ISO 22000:2005 Hangi İşletmelerde Uygulanır?

 

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

 

ISO 22000:2015 Belgesi Nasıl Alınır?

 

Firmanızda tarafınızdan belirlenecek gıda güvenliği ekip üyeleri ile birlikte çalışılarak ISO 22000 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümantasyon hazırlanır.

İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlar belirlenir.

Yasal mevzuatlara uygun olarak ürün ve hammadde tanımları, ürün akış şemaları, ön gereksinim koşulları, tehlike analizleri, HACCP planları oluşturulur.

Tehlike analizleri, etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi için bel kemiği niteliğindedir. Çünkü tehlike analizlerinin yürütülmesi, kontrol önlemlerinin etkin bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması sistemin temelini oluşturmaktadır .

Dokümantasyon sistemi işletmede uygulanmaya başlanır ve gerekli eğitimler ile gıda kültürü oluşturulması personel farkındalığı oluşturulur.

Sistem dahilinde oluşturulan planlama ve uygulamaların etkinliği kontrolü sonrası sisteminin belgelendirilmesi için belgelendirme kurumlarına başvurularak denetim talep edilir. Denetim sonucu gıda güvenliği yönetim sistemi belgelendirilir.

 

ISO 22000:2018 Standart Maddeleri

 

   1. Kapsam
   2. Atıf ve Referanslar
   3. Terimler ve Açıklamalar
   4. Kuruluşun Bağlamı
   5. Liderlik
   6. Planlama
   7. Destek
   8. Operasyon
   9. Performans Değerlendirme
   10. İyileştirme
Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.