Sürdürülebilir Çevre (Çevresel Sürdürülebilirlik)

Sürdürülebilir Çevre (Çevresel Sürdürülebilirlik)

Sürdürülebilir Çevre (Çevresel Sürdürülebilirlik)

Sürdürülebilir çevre nedir? sorusuna verilebilecek en kapsayıcı yanıt; ekosistemin korunmasına ve biyoçeşitliliğin gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılmasına yönelik bir anlayış olacaktır. Sürdürülebilir çevre biyoçeşitliliğin korunması, geri dönüşüme önem verilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanımı anlayışına dayanır. Bir anlamda çevreye duyarlı şirketler oluşturarak doğal sermayenin korunması amaçlanır. Kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olan sürdürülebilir çevre; üretimden kaynaklanan kirliliğin sınırlandırılması ve denetlenmesi, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı ve ekosistemin işleyişine zarar verilmemesini hedefler. Şirketlerin sebep olduğu kirlilik ve doğal kaynak tüketimi ile ilgili etkin bir yönetim gerekir. Bu olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması için oluşturulan stratejiler, şirketlerin tüm faaliyetlerine nûfuz etmelidir.

Ekin Danışmanlık aşağıda Çevresel Sürdürebilirlik modüllerin de danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.