Helal Gıda Sertifikası / Belgesi için neler gerekiyor?

Globalleşen dünyada gıda ve tüketim ürünlerine ihtiyaç gün gün artmaktadır. Türkiye bu ürünlerin üretimi ve büyük bir üretici konumuna gelmiştir. Pazardaki kullanıcılara göre üretim ihtiyaçları değişmekle birlikte, tüketicilerinin büyük bir kısmının Müslüman olması helal gıda ve/veya ürün ihtiyacını doğurmuştur.  Bu anlamda Dünya nüfusunun %20’sini oluşturan Müslümanlar için dünyanın her yerinde İslami şartlara göre üretilen ürünlerin pazarda yer alması önem arz etmektedir. İslâmî kurallarda beyan edilen şekilde üretilen ürünlerin İslami şartları sağlaması gerektiği sebebiyle, İslami şartlara uygunluk kontrolü mecburi bir hale gelmiştir.

Müslüman tüketiciler dünyanın neresinde olur ise olsun helâl gıda ihtiyaçları ile ilgili daha da fazla bilinç sahibi olmaya başlamışlardır. Bu anlamda üreticiler ve tüketiciler için ortak bir dil oluşması zorunlu hale gelmiş ve helal gıda markası tüketici ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla Malezya ve İran başta almak üzere helal gıda otoriteleri oluşturulmuş ve buna bağlı kurallar uygulamaya sokulmuştur. Daha sonra bu otoritelerin uygulama farklılıkları zaman içerinde fark edilmiş bir standartlaşma hareketi ihtiyacı doğmuştur.  2010 yılında İslam İşleri Teşkilatına (İİT)  (dört kıtaya yayılmış 57 üye ülkesiyle Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük ikinci milletler arası kuruluştur. Teşkilat, dünyanın çeşitli toplumları arasında uyumu ve uluslararası barışı sağlama ruhuyla, İslam dünyasının çıkarlarının korunup kollanması görevini üstlenmektedir). İİT devletleri arasında standartların uyumlaştırılması ve yenilerinin hazırlanması için sağlam bir mekanizma olarak üye devletler adına ortak standartları hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasına yardımcı olmayı ve böylelikle ticareti geliştirmeyi amaçlamıştır.

Ülkelerin uygulamaları arasındaki farklılıklarının, dünyada ülkelerin teknik engel olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, uluslararası veya bölgesel bir kuruluşun çatısı altında yürütülen standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini uyumlaştırma çalışmaları, ticaretin güvenli şekilde devam etmesi, tüketicilerin İslami kurallara uygun üretilmiş ürünleri rahatlıkla ulaşabilmeleri için ortak belgelendirme sistemlerini oluşturmaya geçilmiştir. Hala dünyada tam bir akreditasyon sistemine geçiş sağlanmamış olmakla beraber SMIIC, üyeleri arasında; helal gıda standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde devam etmektedir.

SMIIC tarafından standartlaşması sağlanan yürürlükte on (10) adet OIC/SMIIC Standardı mevcuttur.

İşletmelerin üretimde İslami şartlara göre üretimi için uyması gereken SMIIC standartları şunlardır;

OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu (CODEX. ISO 22000, ISO 22005 vb. atıfları ve İslami Fıkıh Kuralları)

Bu OIC/SMIIC Standardı, alınması, hazırlanması, işlenmesi, sınıflandırılması, elde edilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, işaretlenmesi, kontrol edilmesi, yüklenmesi – boşaltılması, nakliyesi, dağıtılması, depolanması ve servis edilmesi gibi gıda zincirinin her aşamasındaki helal gıda ve ürünlerinin İslami kurallara göre uyulması gereken genel kurallarını tanımlandığı işletmelerin bu standart şartlarında üretim yapmasını sağlayan standarttır. Bu standart bütün kuralları genel olup gıda zincirindeki bütün ilgili kurumların büyüklüğüne ve karmaşıklığına bakılmaksızın tamamı için uygulanabilir. Buna, gıda zincirinin herhangi bir veya daha fazla aşamasına doğrudan ilgili bütün kurumlar dâhildir.

OIC/SMIIC 4: 2018. “Helal Kozmetik Ürünleri için Kurallar” (ISO 22716 atıfları ve İslam Fıkıh Kuralları)

OIC/SMIIC 4 Standardı helal kozmetik endüstrisi işletmelerin bu standart şartlarında üretim yapmasını sağlayan standarttır.  Hazırlama, üretim, depolana gibi kozmetik tedarik zincirinin tüm aşamalarım kapsar. Büyüklüklerine bakılmazsınız her üretim tesisine ve her çeşit kozmetik ürününe bu standart uygulanabilir.

Son olarak; Helal Sertifikasyonu ve markasını kullanmak isteyen işletmeler öncelikle SMIIC Standardına göre helal ve Tayyib şartlarını hazırlamalı ve denetimde ürün ve proses denetimine girmelidirler. Helal denetimi ile başarı ile tanımlanan işletmelere helal sertifikasyonu ürün üzerinden gerçekleştirilir. Helal sertifikasyona haiz olmuş işletmelerin helal konusu kapsamında ürün üzerinde helal markası taşıma zorunluğu mevcuttur. Ürün üzerindeki bu marka ile tüketiciler tarafından helal sorgulama hakkına sahiplik oluşturmaktadır.

Ekin Danışmanlık, Helal Gıda Sertifikası / Belgesi için danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizimle iletişime geçmek için lütfen aşağıda yer alan formu doldurunuz.