ISO 14001 : 2015, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir.  Çevre Yönetim Sistemi, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilirliğin çevresel sütununa katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 14001: 2015, bir kuruluşun çevre, kuruluşun kendisi ve ilgili taraflar için değer sağlayan çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikası ile tutarlı olarak, bir çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları şunları içerir:

 • Çevresel performansın iyileştirilmesi,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Çevresel hedeflere ulaşılması,
 • Minimum kaynak kullanımı,
 • Atıkların yönetimi, azaltılması ve uygun şekilde yönetilmesinin sağlanması.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Hangi Kuruluşlara Uygulanabilir?

 

 

ISO 14001, bir kuruluşun (kâr amaçlı veya kâr amacı gütmeyen kuruluş) boyutu, türü ve yapısı ne olursa olsun tüm işletmelere uygulanabilir.

Çevre Yönetim Sistemi, genel bir yönetim sistemi standardı olarak bilinir, yani kaynakları daha etkin bir şekilde iyileştirmek ve yönetmek isteyen tüm kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar tek siteden büyük çok uluslu şirketlere, yüksek riskli şirketlerden düşük riskli hizmet kuruluşlarına yerel yönetimler dahil üretim, süreç ve hizmet sektörleri, kamu ve özel sektör dahil tüm sanayi sektörleri, ekipman üreticileri ve tedarikçileri gibi çeşitlendirilebilir.

Kuruluşun bir yaşam döngüsü perspektifi dikkate alarak kontrol edebileceğini veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel yönleri için geçerlidir. Bu standart, belirli çevresel performans kriterlerini belirtmemektedir.

 

 

İşletmeye Nasıl Uyarlanır?

Bu Çevre Yönetim Standardı, çevre yönetimini sistematik olarak iyileştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Bununla birlikte, ISO 14001: 2015’e uygunluk iddiaları, tüm gereklilikleri bir kuruluşun çevre yönetim sistemine dahil edilmediği ve hariç tutulmadan yerine getirilmediği sürece kabul edilemez.

Kuruluş tarafından oluşturulan çevre politikası ışığında standart gereklilikleri karşılayacak şekilde dokümantasyon yapısı oluşturulmalıdır. Dokümantasyon yapısı oluşturulurken;

 • İşletmenin çevresel olarak uyması gereken yasal zorunluluklar ve bunları yerine getirebilme kabiliyeti,
 • İlgili taraflar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri,
 • Kuruluşun iç ve dış bağlamları,
 • Proses kaynaklı risk analizi,
 • Çevresel etki ve boyutların belirlenmesi,
 • Atık yönetim programları,
 • Kaynak kullanım azaltma stratejileri göz önüne alınmalıdır.

 

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmenin çevre yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, şartların yerine getirme kabiliyetinin ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi sonucunda kuruluşun sistemin sertifikalandırma talebinde bulunması durumunda üçüncü taraf belgelendirme kurumuna başvuru yapılarak denetim talep edilmektedir. Denetimde standart şartlarının yerine getirilmesinin kanıtlanmasının ardından kuruluş çevre yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Bilgilendirme Eğitiminden faydalanmak için buraya tıklayarak formu doldurabilirsiniz.