Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) benimsenmesi, bir kuruluşun gıda güvenliği konusundaki genel performansını iyileştirmeye yardımcı olabilecek stratejik bir karardır.  Peki ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir? ISO 22000, gıda güvenliği konusunda uygulanan bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla ISO 22000 kimler alabilir sorusunun cevabı  da gıda zincirindeki tüm kuruluşlardır.

GGYS uygulanmasının bir kuruluşa sağlayacağı potansiyel faydalar şunlardır:

   1. Müşteri gerekliliklerini ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan güvenli gıdalar, ürünler ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneği;
   2. Kuruluş hedefleriyle ilişkili risklerin ele alınması;
   3. Belirtilen GGYS gerekliliklerine uygunluk gösterme yeteneği.

 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kuruluşa uygulanırken alınan en temel standart ISO 22000:2018 Standardıdır. ISO 22000 Standardı Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al (PUKÖ) çevrimini ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.

Söz konusu proses yaklaşımı, kuruluşun proseslerini ve bu proseslerin etkileşimlerini planlamasını sağlar.

PUKÖ çevrimi bir kuruluşun, proseslerinin yeterli kaynağa sahip olmasını ve yönetilmesini, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamasını mümkün kılar.

Risk temelli düşünme, bir kuruluşun proseslerinin ve GGYS’sinin planlanan sonuçlardan sapmasına neden olabilecek etkenleri belirleyebilmesine ve olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirgemek amacıyla kontroller uygulamasına olanak sağlar.

 

Gıda Güvenliği Sistemi İlkeleri

Gıda   güvenliği, gıda   güvenliği   tehlikelerinin   tüketim   anındaki (gıda   tüketici   tarafından   vücuda alındığında) varlığıyla ilgilidir.  Gıda güvenliği tehlikeleri, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir.  Bu nedenle, gıda zinciri boyunca yeterli kontrol gereklidir.  Gıda güvenliği, gıda zincirindeki tüm tarafların ortak çabasıyla sağlanır. Bu doküman, genel olarak bilinen aşağıdaki temel unsurları birleştiren bir GGYS için gereklilikler belirtir:

  • İnteraktif iletişim;
  • Sistem yönetimi;
  • Ön gereksinim programları;
  • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası (HACCP) ilkeleri.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardını Kimler Alınabilir?

ISO 22000 :2018 Standardının tüm gereklilikleri geneldir ve büyüklüğü ve karmaşıklığı ne olursa olsun, gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli olması amaçlanmıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan kuruluşlara, verilenlerle sınırlı kalmamak üzere, yem üreticileri, hayvansal gıda üreticileri, yabani bitki ve hayvan toplayıcıları, çiftçiler, gıda bileşeni üreticileri, gıda imalatçıları, perakendeciler ve gıda hizmetleri sunan kuruluşlar, yiyecek içecek sağlama hizmetleri, temizlik ve sağlık hizmetleri, ulaşım, depolama ve dağıtım hizmetleri, donanım tedarikçileri, temizlik ve dezenfektanlar, ambalaj malzemeleri ve gıdayla temas eden diğer malzemeler örnek gösterilebilir.

Bu standart, küçük ve/veya daha az gelişmiş kuruluşlar (ör. küçük bir çiftlik, küçük bir paketleyici- distribütör, küçük bir perakende satış veya yemek servisi yeri) dâhil her türlü kuruluşun, GGYS’lerinde dışarıda geliştirilmiş unsurlar uygulamasına izin verir.

 

ISO 22000 Eğitimi

ISO 22000‘ın uygulanması için hizmet veren Ekin Danışmanlık, aynı zamanda bu konuda eğitim de vermektedir. Eğitim fırsatlarımızdan yararlanabilmek için eğitimler sayfamızı ziyaret edebilir, formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.