ISO Standartlarında Sürdürülebilirlik

ISO STANDARTLARINDA SÜRDÜREBİLİRLİK

Hemen hemen tüm sektörler ve endüstriler, doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı tehdit altındadır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Eylül 2021’de onaylanan Londra Deklarasyonu destekleme kararı almıştır. Bu anlamda Uluslararası Standartlar Örgütü ISO standart portföyü, kuruluşların iklim değişikliği etkilerini değerlendirmesine ve etkili eylem için planlar yapmasına yardımcı olmak amacı ile Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Standartları dahil bir dizi kuruluş tarafından ülke ve küresel düzeyde geliştirilmektedir.

Bu Kapsamda;

ISO 9001:2015 / Amd 1 :2024

ISO 14001:2015 / Amd 1 :2024

ISO 45001 : 2018 / Amd 1 :2024

ISO 22000: 2018 / Amd 1 :2024

ISO 50001: 2018 / Amd 1 :2024

ISO /IEC  27001 : 2022 / Amd 1 :2024 standartlarını yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen tüm standartlara aşasıdaki maddeler eklenmiştir.

4.1. kuruluşun iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığı belirlemelidir.

4.2. Not: ilgili tarafların iklim değişikliği ile gereklilikleri olabilir.

Bu anlamda işletmeler standartların şartlarını yerine getirirken;

  • Yönetim sistem çalışmasında iklim değişikliği unsurlarını ve risklerini dikkate almalıdır.
  • İklim değişikliği unsurları diğer unsurlarla ilgili olup olmadığı değerlendirilmeli, risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
  • Entegre yönetim sistemi işletmelerinde iklim değişikliği unsurları ve riskleri her bir standart için değerlendirilmelidir.

Ekin Danışmanlık Yeni kurulacak ve/veya kurulmuş ISO Yönetim Sistemleri için sizinle birlikte sürdürebilirlik çalışmalarını yürütmektedir.